Xe Tải JAC N800
Tải trọng: 8 tấn
Giá : Từ 662.800.000
Xe Tải JAC N650 PLUS Tấn
Tải trọng: 6T5
Giá : Từ 605.800.000
XE TẢI JAC N680 6.5 TẤN
Tải trọng: 6,5 tấn
Giá : từ 561.000.000 đ
XE TẢI JAC 5 TẤN N500
Tải trọng: 5 tấn
Giá : từ 500.800.000 đ
Xe Tải JAC 3,5 Tấn N350 Plus
Tải trọng: 3,5 tấn
Giá : từ 498.800.000 đ
Xe Tải JAC 3,5 Tấn N350S
Tải trọng: 3,5 tấn
Giá : từ 412.400.000 đ
XE TẢI JAC 1T9 N200S
Tải trọng:
Giá : từ 412.400.000 đ