Isuzu FVR34QE4 – Thùng 7,3m
Tải trọng: 8 TẤN
Giá : 1.265.000.000
Isuzu FRR90NE4 -Thùng 6.7m
Tải trọng: 6100 - 6500 - 6750Kg
Giá : 838.000.000
Isuzu NQR75ME4 – Thùng 6.2m
Tải trọng: 4995 - 5500 - 5900Kg
Giá : 753.000.000
Isuzu NQR75LE4 – Thùng 5.6m
Tải trọng: 4995 - 5500 - 5900Kg
Giá : 711.000.000
Isuzu NPR85KE4 – Thùng 5.3m
Tải trọng: 3.495 - 4000Kg
Giá : 655.000.000
Isuzu QKR77HE4 – Thùng 4.4m
Tải trọng: 1.995 - 2495 - 3000Kg
Giá : 485.000.000
Isuzu QKR77FE4 – Thùng 3.6m
Tải trọng: 1.495 - 1.900 - 2.495Kg
Giá : 452.000.000