Hyundai County 29 Chỗ
Tải trọng:
Giá : 1.530.000.000 VNĐ
Hyundai Solati
Tải trọng:
Giá : 1.080.000.000VNĐ
Hyundai N250SL Thùng Dài 4m3
Tải trọng:
Giá : 505.000.000
Mighty 110XL – Thùng Dài 6.3 Mét
Tải trọng: 7000kg
Giá : 754.000.000
Hyundai H150 – Thùng dài 3.2m
Tải trọng: 1450kg
Giá : 380.000.000
XE HYUNDAI ĐÔNG LẠNH – THÙNG DÀI 4M3 TẢI 2,4 TẤN
Tải trọng: 1.990 - 2.200kg
Giá : 740.000.000
MIGHTY EX8GT – THÙNG MUI BẠT
Tải trọng: 7200kg
Giá : 730.000.000
Hyundai 110SL – Thùng Dài 6M
Tải trọng: 6.900 kg
Giá : 735.000.000
HYUNDAI MIGHTY SERISE EX8
Tải trọng: 8 TẤN
Giá : 775.000.000
Hyundai HD240 Nhập Khẩu – Thùng Dài 7,4M
Tải trọng: 12000 - 15000kg
Giá : 1.715.000.000
Hyundai HD1000            Đầu Kéo
Tải trọng: 15 Tấn - Sức Kéo 39 Tấn
Giá : Liên Hệ
Hyundai HD320 – Thùng 9.7m
Tải trọng: 18 Tấn
Giá : Liên Hệ