Xe Hino XZU 650 Tải 1T990
Tải trọng:
Giá : Liên Hệ
Hino FC9JLTA – Chở Kính Dài 6m8
Tải trọng: 5.5T - 6.2T
Giá : 859.000.000
HINO FL 3 Chân – Thùng 9.3m
Tải trọng: 14.150 - 14.950Kg
Giá : 1.674.000.000
HINO FG 8JT7A – Thùng 8.8m
Tải trọng: 7.300 - 7.950 - 8.300Kg
Giá : 1.290.000.000
HINO FG 8JP7A – Thùng 7.3m
Tải trọng: 7.800 - 8.200 - 8.450Kg
Giá : 1.266.000.000
HINO FC 9JNTC – Thùng 7.3m
Tải trọng: 4.950 - 5.300 - 5.800Kg
Giá : 882.000.000
HINO FC 9JLTC – Thùng 6.7m
Tải trọng: 5.550 - 6.100Kg
Giá : 859.000.000
HINO FC Thùng Lạnh 5.8m
Tải trọng: 5.550 - 6.050 - 6.200Kg
Giá : 853.000.000