Xe tải DONGBEN SRM T30 – Thùng dài 2m9
Tải trọng:
Giá : 220.000.000
XE TẢI DongBen 930KG THÙNG KÍN
Tải trọng:
Giá : 230.00.000
XE TẢI SRM 930KG MUI BẠT
Tải trọng:
Giá : 211.000.000
XE TẢI DONGBEN K9 MUI BẠT
Tải trọng: 770 – 990KG
Giá : 168.500.000
XE TẢI DONGBEN K9 THÙNG KÍN
Tải trọng: 770 – 990KG
Giá : 175.000.000